Uppsala universitet och de tre åldrarna av hälsa: fysisk, psykologisk, filosofisk

Vi vet vad är ”fysisk hälsa” och vi tycker att det är uppenbart att vi behöver det. Men det var inte alltid uppenbart. För två hundra år sedan var gymnastik en lyx för de lyckliga få, när Pehr Henrik Ling, fäktningsmästare vid Uppsala universitet, blev den första chefen för det nya Gymnastika centralinstitutet. Idag anses fysisk hälsa vara en nödvändighet för alla, nästan en mänsklig rättighet.

Vi vet vad är “psykologisk hälsa” och vi tycker att det är ganska tydligt att vi alla behöver det. För ett hundra år sedan var det en ny idé och en lyx för ett privilegierat samhälle, när Sidney Arutz, grundare av det första svenska psykologilaboratoriet, vid Uppsala universitet, använde hypnos och suggestionsterapi för att hjälpa några få människor att lösa sina trauma. Idag anses psykologisk hälsa vara en nödvändighet för alla, nästan en mänsklig rättighet.

Har du hört talas om ”filosofisk hälsa”? Kanske inte. Det händer idag vid Uppsala universitet, det första universitetet i Sverige som startar ett forskningsprogram kring idén om filosofisk hälsa, vid centrum för medicinska humaniora och samhällsvetenskap, med dr Luis de Miranda, som utvecklar, både teoretiskt och praktiskt, banbrytande arbete för hur filosofisk vård kan förbättra hälsan hos individer och grupper. Vill du vänta hundra år för att få veta mer om det, när filosofisk hälsa kommer att betraktas som en nödvändighet för alla, nästan en mänsklig rättighet? 

Rene Descartes (1596-1650), the first philosophical counselor working in Sweden, in dialogue with Queen Christina of Sweden (1626-1689).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Comments (

0

)

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: